035 - 678 39 67 | events@naarderbos.nl

HUISREGELS

HUISREGELS NAARDERBOS

 1. Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook in het Naarderbos.
 2. Alle aanwijzingen in het kader van deze huisregels door Naarderbos medewerkers moeten direct worden opgevolgd: klachten kunt u direct bij de eventmanager melden.
 3. Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapen- en drugsbezit.
 4. Aan gasten jonger dan 18 jaar worden géén alcoholische dranken verstrekt; bij twijfel wordt legitimatie gevraagd.
 5. Gevonden voorwerpen dient u bij de dichtstbijzijnde Naarderbos medewerker in te leveren.
 6. Directie en medewerkers van het Naarderbos, kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig letsel en/of schade opgelopen bij het verblijf in en rondom het Naarderbos, tenzij bij aantoonbaar grove nalatigheid.
 7. Naarderbos is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van de in bewaring gegeven goederen in de garderobe of elders in het gebouw.
 8. In het Naarderbos is cameratoezicht aanwezig. Bij calamiteiten zullen de beelden aan de politie overhandigd en onderzocht worden.
 9. Bij het vermoeden van aanzetten tot ongeregeldheden kan er visitatie plaatsvinden.

Het is niet toegestaan

 • drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen,
 • wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben;
 • diefstal of vernielingen te plegen;
 • geweld te gebruiken of met geweld te dreigen;
 • discriminerende opmerkingen te maken;
 • door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren;
 • iemands goede naam en eer aan te tasten;
 • eigen drank of etenswaren bij zich te hebben;
 • glaswerk e.d. buiten het gebouw te brengen;
 • overmatig te drinken;
 • geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving;
 • het Naarderbos internetnetwerk te gebruiken voor illegale doeleinden;
 • het Naarderbos internetnetwerk te gebruiken voor het downloaden of bezoeken van illegale of aanstootgevende content.

De toegang kan worden geweigerd als u

 • niet voldoet aan de kledingvoorschriften;
 • aangeschoten of dronken bent;
 • de toegang eerder is ontzegd.

Bij het plegen van misdrijven

 • wordt u aangehouden en worden relevante goederen (drugs, wapens, e.d.) in beslag genomen;
 • wordt u direct overgedragen aan de politie;
 • doen wij aangifte of dienen een klacht in.

Bij het niet naleven van onze huisregels

 • wordt u uit het Naarderbos verwijderd en zal u de toegang tot het Naarderbos worden ontzegd;
 • wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.
× Hoe kan ik je helpen?